Co vyšlo z pocitové mapy?

říjen 2021

Co vyšlo z pocitové mapy?

Více než sedm set respondentů se zapojilo vyjádřením svého názoru a pocitu na dopravní infrastrukturu Třebíče pomocí online pocitové mapy. Zajímají vás výsledky?

Odborníci vyhodnotili celkem 7 584 záznamů, které mohli občané dva měsíce zaznamenávat. Nejvíce pozornosti získala křižovatka ulic 9. května, Račerovická, U Kuchyňky a U Obůrky. Nejlépe hodnoceným dopravním počinem z pohledu občanů se ukázala světelná signalizace na Hrotovické ulici, kde jsou na dvou místech semafory. 

            „Výsledky pocitové mapy nám ukázaly názory a postřehy řidičů, chodců i cyklistů. Společně s dalšími průzkumy tyto údaje mapují aktuální stav mobility v Třebíči. Spousta připomínek nám potvrdila to, co radnice vnímá a aktuálně řeší nebo plánuje řešit,“ říká starosta Třebíče Pavel Pacal a dodává, že z pocitové mapy překvapivě vychází, že si řidiči nestěžují nejvíce na to, že nemohou někde projet, ale zaměřují se na bezpečnost. 

Problematické křižovatky jsou u Hlavní pošty, u Kuchyňky a u hotelu Atom

Nejčastěji zmiňovaným problematickým místem je křižovatka před hlavní poštou v centru města. Jako místo, kde se necítí bezpečně, ji označují řidiči i chodci.  Za kritickou je považují především kvůli špatným rozhledovým poměrům. Podle vedoucího odboru dopravy Aleše Kratiny zde přibudou nově semafory. 

Často zmiňovaná byla i křižovatka u Kuchyňky. V tomto případě se všechny odpovědi věnovaly bezpečnosti, přetíženosti a přechodům pro chodce. Za problematickou označili lidé také křižovatku u hotelu Atom. Řidiči mají výhrady k přehlednosti, rozhledovým poměrům, obecně bezpečnosti a kapacitě křižovatky. Novou křižovatku u Jihlavské brány považují řidiči především za nepřehlednou, nikoliv za nebezpečnou. 

Cyklistům chybí infrastruktura. To se ale postupně mění

Pro cyklisty jsou kromě křižovatek problematické také některé úseky. „Celé úseky jsou pak i výrazně četnějšími reakcemi. Nejčastěji je problémem obecná bezpečnost nebo chybějící infrastruktura. Jedná se například o úseky v ulici Táborské, most přes řeku Jihlavu v ulici 9. května, ulice Modřínová či Bráfova třída. Bodové a liniové problémy se však vyskytují v celém městě,“ popisuje dopravní specialista a člen týmu zpracovatelů Plánu udržitelné městské mobility Roman Dostál.  Pro zlepšení situace a zejména zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu se radnice pustila do nových opatření přímo v ulicích. Především se jedná o piktogramy, které upozorňují řidiče, že po silnici jezdí i cyklisté a že je potřeba dávat pozor.   

Palec nahoru dostal podchod pod ulicí Sucheniova

Přesto, že lidé častěji upozorňují na negativa, je dobré se také podívat na to, co funguje. V pocitové mapě lidé označili více než 300 míst, kde se cítí bezpečně a jejichž rekonstrukce či úprava všem výrazně pomohla. Velmi kladně hodnotili podchod pod ulicí Sucheniova, multimodální uzel u železniční stanice Třebíč, semafory v Hrotovické ulici, nebo kruhový objezd v křižovatce ulic Velkomeziříčská, Cyrilometodějská a Brněnská. Pozitivně také lidé hodnotili veřejná prostranství jako parky a městskou zeleň. 

 

Lidé vybrali silnice, které by se měly opravit

Špatný stav silnice vnímají lidé hlavně u krajské komunikace v ulici 9. května, dalšími označenými ulicemi, vhodnými k opravě byly Demlova, Čelakovského, Dobrovského nebo silnice kolem školy v Bartuškově ulici. „Jednáme s krajem o opravě asfaltového povrchu na ulici 9. května. V plánu třebíčského odboru dopravy je na příští rok oprava Demlovy ulice a celého Dělnického náměstí až nad školu ZŠ Bartuškova,“ doplnil starosta Pavel Pacal.