Otázky k projektu

Jedná se o první strategický dokument z oblasti dopravy?

Nejedná se o zcela první strategický dokument, město už má zpracovanou Koncepci mobility a dopravní obslužnosti města Třebíče a na tento dokument bude navazovat Plán udržitelné městské mobility.

přečíst
Co je to Plán udržitelné městské mobility?

Jedná se o základní strategický dokument, který popíše současný stav všech módů dopravy ve městě a v blízkém okolí, popíše největší nedostatky a vyzdvihne příležitosti, a především navrhne soubor opatření, které současnou situaci dílčích módů dopravy buď zlepší nebo zajistí, aby se dále nezhoršila.

přečíst
Může se do projektu zapojit i veřejnost?

Součástí procesu je komunikace s veřejností. Doprava a městská mobilita se týká všech, kteří bydlí v Třebíči, proto bude plán a jeho opatření s občany diskutovány. Důležité jsou postřehy od občanů, jejich nápady a zjištění, co by zlepšilo pohyb po Třebíči.

přečíst