Plán udržitelné dopravy města Třebíče | O projektu

Městská mobilita a doprava patří ke klíčovým faktorům rozvoje měst. Efektivní dopravní systém zajišťuje dobrou dostupnost jak školských, zdravotnických zařízení, ale i ekonomickou a ekologickou přepravu do zaměstnání a za dalšími aktivitami.

Město Třebíč začalo v srpnu 2020 zpracovávat plán udržitelné dopravy města Třebíče. Práce na něm potrvají do září 2022. Počítá se se zapojením veřejnosti, dopravců, odborníků ale i organizací, kteří v Třebíči působí. Nejedná se o zcela první strategický dokument, město už má zpracovanou Koncepci mobility a dopravní obslužnosti města Třebíče a na tento dokument bude navazovat.

Plán udržitelné dopravy města Třebíče

Plán udržitelné městské mobility (PUMM, anglicky Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP)

Je strategický dokument, který popíše současný stav všech módů dopravy ve městě a v blízkém okolí, popíše největší nedostatky a vyzdvihne příležitosti, a především navrhne soubor opatření, které současnou situaci dílčích módů dopravy buď zlepší nebo zajistí, aby se dále nezhoršila. První částí je analýza současného stavu, na ni pak budou navazovat část strategická (vize, cíle, opatření, a plán realizace). Cílem projektu je vymezit optimální soubor opatření vedoucích ke skutečně udržitelnému rozvoji města v rámci dopravy.

Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost v rámci projektu Třebíč na cestě ke Smart City II.