Otázky k dopravě

Připravili jsme brožurku o elektromobilitě v Třebíči s přehledem dobíjecích stanic. 

přečíst
Jak chce město řešit nedostatek parkovacích míst?

Připravuje změnu parkování v Zámostí v židovské čtvrti a také v dalších částech. Ve spolupráci s Krajem Vysočina připravuje město stavbu nového parkovacího domu v areálu nemocnice, kde se počítá s dvěma sty parkovacími místy. V plánu je vybudování nadzemního parkoviště na Brněnské ulici, obdobné tomu, jako je na protějším Kauflandu.

přečíst
Počítá Třebíč se záchytným parkovištěm?

Ano, připravujeme velké záchytné parkoviště ve formě P+R u První brněnské strojírny. Je to prostor podél železniční trati, který umožní vzniku asi stovce parkovacích míst. Cílem je, aby zde lidé zdarma zaparkovali a dál do města pokračovali MHD.

přečíst
Kdo má ve správě budovu autobusového nádraží?

V roce 2018 ji pod svou správu převzalo město Třebíč a začalo s úpravami tak, aby zázemí odpovídalo standardům cestování pro 21. století. Cestující mají k dispozici nové toalety, family point, funguje tam informační kancelář pro cestující. Zmizelo staré dřevěné obložení a místo toho tam jsou nové omítky.

přečíst
Uvažuje se o vytvoření cyklopruhů a propojení cyklotras po Třebíči?

Odbor dopravy a komunálních služeb má připravený koncept cyklotras, které provedou cyklisty po celém městě. Od rok 2021 se začne s přípravou naváděcího značení pro cyklisty v podobě šipek na silnicích, informačních tabulek a také se počítá se stavebním opatřeními v případě, že bude potřeba provést cyklisty přes chodník apod. V plánu je vybudování cyklostezky z Třebíče na Vladislav. Protože se však jedná o liniovou stavbu, je proces realizace zdlouhavější.

přečíst
Kolik dobíjecích stanic pro elektroautomobily se nachází v Třebíči?

V současné době jsou to dvě místa - Komenského náměstí a ulice Kapitána Jaroše. Jsou to stanice společnosti E.on. V plánu na rok 2021 je vybudování dalších čtyř dobíjecích míst. Dvě budou na Hájku, na Nových Dvorech, jedna v Horka-Domky a další v Borovině. Každé dobíjecí místo bude mít dva kabely. Takže najednou na čtyřech místech se bude nabíjet 8 elektromobilů.

přečíst
Existuje ze strany města nějaká podpora pro majitele elektroautomobilů?

Při pořízení parkovací karty dostane majitel 50% slevu.

přečíst
Jaký je v Třebíči zájem o sdílená auta?

Ukazuje se, že firmy o tuto formu zatím nemají zájem. Město je však připraveno pro majitele sdílených vozů poskytnout parkovací místa za zvýhodněnou cenu. Ze studií vyplývá, že jedno sdílené auto nahradí až jedenáct vozů.

přečíst
Jak je to s parkováním zájezdových autobusů v centru města?

Autobusy by měly parkovat mimo centrum města. Umožníme, aby turisté mohli vystoupit, například u zámku, a poté autobus odjede na určené parkoviště. V řešení je vybudování zázemí pro řidiče autobusů, podobně jako je to v Českém Krumlově.

přečíst

Od 1. října 2020 mohou cestující v městské autobusové dopravě v Třebíči využívat cestovní jízdenku Veřejné dopravy Vysočina. Funguje to tak, že si cestující nastoupí do autobusu například v Moravských Budějovicích a do doby platnosti jízdenky může v Třebíči přestoupit na městskou autobusovou dopravu. Nemusí si už kupovat další jízdenku. V plánu na rok 2021 je tento systém rozšířit i opačným směrem, tedy, že si cestující v městské autobusové dopravě v Třebíči koupí jízdenku a může na ni cestovat kamkoliv po Vysočině.

přečíst