Jak chce město řešit nedostatek parkovacích míst?

září 2020

Jak chce město řešit nedostatek parkovacích míst?

Připravuje změnu parkování v Zámostí v židovské čtvrti a také v dalších částech. Ve spolupráci s Krajem Vysočina připravuje město stavbu nového parkovacího domu v areálu nemocnice, kde se počítá s dvěma sty parkovacími místy. V plánu je vybudování nadzemního parkoviště na Brněnské ulici, obdobné tomu, jako je na protějším Kauflandu.

Od 1. ledna 2021 změna dopravy v židovské čtvrti
Na Brněnské ulici bude více parkovacích míst