Zpracování osobních údajů

I.
Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Město Třebíč, IČ 00290629, dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč.
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec města pro ochranu osobních údajů: Bc. Radek Vodička Kontakt na pověřence naleznete na stránkách www.trebic.cz.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, které byly poskytnuty v souvislosti s dotazem podaným prostřednictví webových stránek.

III.
Důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Důvodem zpracování osobních údajů je GDPR, o poskytnutí souhlasu pro zodpovězení dotazů.

IV.
Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje o po dobu uděleného souhlasu, nejdéle však 2 roky.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: odpovídající na Vaše dotazy, zajišťující služby provozování webových stránek, poskytovatelé služeb, kteří nám poskytují služby související s naší činností, včetně těch, kteří pro nás zajišťují expedici a dopravu zboží

2. Správce nebude předávat osobní údaje mimo země EU.

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a o právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu správce nebo e-mail ales.kratina@trebic.cz. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky nebo zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na stránkách www.modernidoprava.trebic.cz.  


Zásady použití souborů cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Webové stránky využívají k přizpůsobení obsahu webu uživateli soubory cookies. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Nastavení používání souborů cookies lze provézt v nastavení Vašeho webového prohlížeče.

 

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na stránkách podpory jednotlivých prohlížečů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.09.2020.

 Nenalezen žádný článek