Vize dopravy města Třebíč

Vize dopravy města Třebíč

Třebíč je město pro všechny. Do 20 minut se každý dostane tam, kam potřebuje. Ať už je to do práce, k lékaři, do školy nebo na nákup. 

 

Město Třebíč:

Podporuje alternativní formy dopravy oproti individuální automobilové dopravě. Zvýší počet pěších cest a sníží počet vozidel v centru na polovinu.

Poskytuje občanům dostupnou a vysoce kvalitní hromadnou dopravu. 

Zajišťuje bezbariérovou propustnost pro pěší, cyklisty i osoby s omezenou mobilitou.

Dbá na vysokou úroveň technického stavu dopravní infrastruktury.