Uvažuje se o vytvoření cyklopruhů a propojení cyklotras po Třebíči?

říjen 2020

Uvažuje se o vytvoření cyklopruhů a propojení cyklotras po Třebíči?

Odbor dopravy a komunálních služeb má připravený koncept cyklotras, které provedou cyklisty po celém městě. Od rok 2021 se začne s přípravou naváděcího značení pro cyklisty v podobě šipek na silnicích, informačních tabulek a také se počítá se stavebním opatřeními v případě, že bude potřeba provést cyklisty přes chodník apod. V plánu je vybudování cyklostezky z Třebíče na Vladislav. Protože se však jedná o liniovou stavbu, je proces realizace zdlouhavější.