Co je to Plán udržitelné městské mobility?

Co je to Plán udržitelné městské mobility?

Jedná se o základní strategický dokument, který popíše současný stav všech módů dopravy ve městě a v blízkém okolí, popíše největší nedostatky a vyzdvihne příležitosti, a především navrhne soubor opatření, které současnou situaci dílčích módů dopravy buď zlepší nebo zajistí, aby se dále nezhoršila.