Jedná se o první strategický dokument z oblasti dopravy?

Jedná se o první strategický dokument z oblasti dopravy?

Nejedná se o zcela první strategický dokument, město už má zpracovanou Koncepci mobility a dopravní obslužnosti města Třebíče a na tento dokument bude navazovat Plán udržitelné městské mobility.

Plán udržitelné městské mobility (PUMM, anglicky Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP)

Je strategický dokument, který popíše současný stav všech módů dopravy ve městě a v blízkém okolí, popíše největší nedostatky a vyzdvihne příležitosti, a především navrhne soubor opatření, které současnou situaci dílčích módů dopravy buď zlepší nebo zajistí, aby se dále nezhoršila. První částí je analýza současného stavu, na ni pak budou navazovat část strategická (vize, cíle, opatření, a plán realizace). Cílem projektu je vymezit optimální soubor opatření vedoucích ke skutečně udržitelnému rozvoji města v rámci dopravy.