Jak vypadají data z detektorů dopravy?

říjen 2021

Jak vypadají data z detektorů dopravy?

Na vytížené křižovatce na Masarykově náměstí má město zabudované tři detektory, které měří velké množství dopravních dat. Počet a druh vozidel, rychlost, počty chodců, směr pohybu dopravního proudu i délky kolon. Data jsou využívaná pro analýzy, ale také ke změně signálních plánů semaforů.

Mohli jsme tak reagovat například při letošní uzavírce Táborské ulice, kde probíhala kompletní výměna kanalizace a vodovodu. Zajímavá čísla z doby v normálním režimu, tedy před uzavírkou a během uzavírky můžete vidět v grafech.

V současné době tedy změny signálních plánů semaforů umíme změnit, vyhodnocení dat je ale pomalejší. Semafory se musí naprogramovat a firma, která semafory upravuje, musí přijet a nahrát signální plány do semaforů na místě.

„Aktuálně probíhá veřejná zakázka na preferenci městské dopravy, jejíž součástí jsou nové, moderní semafory s chytrými kamerami. Z této technologie, která bude využita na téměř všech křižovatkách ve městě, budeme mít k dispozici větší množství dat a umožní úpravu signálních plánu na dálku. Na systém bude napojena i Policie ČR, s možností zapnout nebo vypnout semafory, nebo zapnout zelenou vlnu, vše podle aktuální dopravní situace. Semafory na všech křižovatkách budou vybavené systémem C-roads, který mimo jiné umožní podržet zelený signál nejen pro autobusy MAD, ale také pro vozidla integrovaného záchranného systému a tím vyklidit průjezdní úsek silnice,“ popsal nadcházející změny starosta Třebíče Pavel Pacal.

Nové technologie budou umět reagovat na počet aut z jednotlivých směrů a semafory si upraví délku zeleného signálu podle aktuální potřeby. Doprava tak bude plynulejší a přizpůsobená aktuální situaci na silnicích.