Narůstá počet aut. Řešením je MHD, jízda na kole i chůze pěšky

březen 2022

Narůstá počet aut. Řešením je MHD, jízda na kole i chůze pěšky

Nárůst aut v ulicích Třebíče je viditelný pouhým okem a potvrzují ho také údaje z evidence vozidel.  

V Třebíči bylo loni, tedy v roce 2021 evidováno přibližně 525 aut na 1.000 obyvatel.To je zhruba o 90 víc než před pěti lety.Nárůst je v Třebíči rychlejší, než  je republikový průměr.  Nejčastější způsob pohybu lidí po Třebíči je autem.  Zvyšující se počty aut zabírají během dne veřejný prostor a velmi často parkují nelegálně. 

         „Pro někoho je jízda autem po městě nutností, nemá jinou možnost. Z velké části ale lidé jezdí auty po městě, protože je to pohodlnější.  Tisíce aut v ulicích zatěžují nejen životní prostředí, vypouštějí emise a způsobují hluk, ale také zabírají velikou část veřejného prostoru. To pak vede k problémům s nedostatkem parkovacích míst, “ shrnuje starosta Třebíče Pavel Pacal. 

Z průzkumu, který proběhl v rámci přípravy Plánu udržitelné městské mobility, dopravní experti zjistili, že auta v hustě osídlených částech Třebíče mnohdy parkují mimo vyhrazená stání a dochází k překračování kapacity parkovišť. Zároveň je nezbytné zmínit veřejné statistiky, kdy vozidla zabírají veřejný prostor v 98 % z celého dne. To znamená, že jsou odstavená a nejezdí se s nimi. V průměru auto jezdí přibližně 30-45 minut z celého dne. 

 

Více aut znamená málo místa pro parkování 

 „V hustě osídlených oblastech, jako je Borovina nebo Nové dvory lidé často nelegálně parkují mimo vyhrazená stání. Velku část parkovací kapacity pak zabírají dlouhodobě odstavená auta (zhruba 30 %), která jsou využívána sporadicky. Tato vozidla snižují kapacitu uživatelům, kteří svá vozidla využívají pravidelně,“ doplnil Dostál. 

 

 

Třebíč připravuje řešení pro udržitelnou městskou mobilitu

Terén v Třebíči (z kopce do kopce) není pro aktivní mobilitu, jako je pěší chůze a cyklistika, příliš atraktivní.   Z analýzy však vyplývá, že Třebíč má velmi dobré předpoklady pro zvyšování zájmu lidí o využívání veřejné dopravy. K tomu je zapotřebí udělat vhodná opatření a odstranit překážky, které lidé vnímají. Z průzkumu domácností vychází, že lidé nejčastěji poukazují na nedostatečné spoje městské hromadné dopravy a na jejich návaznost a dále na to, že jim cesta hromadnou dopravou nešetří čas. Zde je potřeba zmínit, že toto zacyklení je způsobeno z velké části tím, že silnice jsou přeplněné auty.