20.6.2022

Odborníci diskutovali s veřejností o budoucnosti dopravy v Třebíči

16. června 2022

Odborníci diskutovali s veřejností o budoucnosti dopravy v Třebíči

Ve čtvrtek 16. června se v Komunitním centru Moravia uskutečnila veřejná diskuze o budoucnosti dopravy. 

Odborníci na dopravu, kteří v rámci projektu Plánu udržitelné městské mobility zmapovali stav dopravy v Třebíči, připravili ve spolupráci se zapojenými organizacemi návrhy opatření, které pomohou dospět k tomu, aby se lidé do 20 minut dostali v Třebíči tam, kam potřebují – k lékaři, do školy, do práce, na nákup.

Vedoucí pracovní skupiny doprava – Czech Smart City Cluster Tomáš Janča připomněl, že, za posledních pět let se počet aut v Třebíči zvýšil skoro o 20 %. Tento nárůst ovlivňuje intenzitu dopravy a také se propisuje do problémů s parkováním. „Přes Bráfovu třídu projede denně přes deset tisíc osobních aut,“ uvedl. V souvislosti s výstavbou obchvatu Třebíče bude možné a nutné v centru města dopravu snížit a přesunout tak značnou část řidičů tuto komunikaci.

 

Hlavní cíle udržitelné mobility v Třebíči

Dlouhodobá podpora udržitelné mobility je postavena na čtyřech pilířích, a to na podpoře aktivní mobility, zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy, umožnění parkování pro ty, kteří to potřebují, a na bezpečné silniční infrastruktuře.

 

Aktivní mobilita pomůže se snížením počtu aut v ulicích

Aktivní mobilita, zejména pěší a cyklistická doprava, má přímý vliv na udržitelnou dopravu. Ovlivňuje například využití veřejné hromadné dopravy a snižuje intenzity silniční dopravy. „Stávající síť cyklistických komunikací v Třebíči není dostatečně propojena a nespojuje všechny části města. Současný stav v Třebíči zatím neumožňuje plnou konkurenci cyklistické dopravy vůči individuální automobilové dopravě. Z tohoto důvodu byla navržena doplněná síť cyklistických komunikací tak, aby se vše propojilo a vyvolalo větší zájem o využívání jízdních kol,“ informoval docent Josef Kocourek z ČVUT. Diskuze se vedla také kolem nových piktogramů, které přibyly na třebíčských silnicích. Dopravní experti vysvětlili důvod jejich zavedení. Řidiči jsou informování, že se na silnicích mohou vyskytovat cyklisté a cyklistům to

umožní bezpečný průjezd i tam, kde dosud nejsou vyznačené cyklopruhy či stezky.

 

Autobusy veřejné dopravy musí mít přednost před osobními vozidly

Pozornost věnovali také veřejné dopravě. Sami účastníci diskuze se shodli, že proto, aby ji používali, musí být dostupná a spolehlivá.  Pro podporu veřejné dopravy a její zatraktivnění oproti osobním automobilům je důležitá preference veřejné hromadné dopravy.  „Vyhrazené pruhy pro veřejnou dopravu umožňují zvýšit cestovní rychlost na trasách, a tím zkrátit cestovní dobu autobusů,“ nabídl jedno z řešení specialista na veřejnou dopravu Vladimír Pušman.

 

Parkování je o vnímání veřejného prostoru

Nejen Třebíč se potýká s problém v oblasti parkování. „Parkování je primárně o vnímání hodnoty veřejného prostoru. Dnes už není možné parkovat všude, kde se nám to líbí. Parkování ale musíme umožnit těm, kteří to potřebují,“ sdělil odborník na dopravu Roman Dostál.  Příkladem je prostor revitalizovaného Karlova náměstí. To už nebude průjezdné jako dříve. Auto budou moci vjet a vyjet pouze Jejkovskou branou. Jeden z podnikatelů, který se veřejné diskuze zúčastnil se dotazoval, jak si jeho zákazníci naloží nákup, který pořídí v obchodě na Karlově náměstí. Aleš Kratina, vedoucí dopravy na městském úřadě ho ujistil, že zákazníci budou moci pro tyto účely na omezenou dobu na náměstí zaparkovat.