Plán udržitelné městské mobility Třebíč schválili zastupitelé

říjen 2022

Plán udržitelné městské mobility Třebíč schválili zastupitelé

 Tým odborníků pracoval dva roky na strategickém dokumentu Plán udržitelné městské mobility. Zastupitelé ho schválili. 

Stejně jako v jiných městech, Třebíč se potýká s velkým množstvím aut, které zabírají veřejný prostor a vytvářejí kolony. Klíčová je proto aktivní mobilita, pro kterou musí být připravena infrastruktura. Jedině tak ji lidé začnou postupně využívat a budou ochotni zvolit si ke svým cestám například jízdní kolo. Aby mohla být regulována individuální automobilová doprava alespoň v době před začátkem vyučování, a tím mohla být zvýšena i bezpečnost silničního provozu, odborníci doporučují soustředit se také na výstavbu moderního prvku současné doby a to tzv. školních ulic.

Plán počítá s podporou veřejné dopravy a parkovišti P+R

Navrhovaná opatření mají za cíl zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy zejména vůči individuální automobilové dopravě. Za tímto účelem jsou navržena systémová opatření v podobě optimalizace rozmístění autobusových zastávek, zvýšení pravidelnosti a frekvence dopravy i návrh systému záchytných parkovišť P+R. 

 

Je nutná změna pravidel pro parkování

Vzhledem k počtu osobních automobilů ve městě (cca 18 700, tj. 543 osobních automobilů na 1 000 obyvatel) a celkovému počtu zhruba 9 200 oficiálních vyznačených veřejných parkovacích stání je jasné, že je nezbytné tento dopravní systém řídit a regulovat. Množství vozidel parkuje nebo stojí na soukromých pozemcích či nevyznačených místech. Základem tzv. managementu parkování je digitalizace veřejného prostoru a cenová regulace parkování. 

 

Obchvat Třebíči výrazně uleví

Obchvat města je významná strategická dopravní stavba, která výrazně městu uleví.  Kromě individuální automobilové dopravy a nákladní dopravy bude významně ovlivněna také veřejná hromadná doprava.  Obchvat by mohl postupně začít fungovat mezi roky 2027 a 2029. Podle modelu města by měl v roce 2030 obchvat snížit intenzity dopravy v centru města z 23 888 vozů denně na 17 200. Je to tedy pokles o cca 6 500 aut.