1.6.2022

POZVÁNKA: Diskuze s veřejností o budoucnosti dopravy v Třebíči

červen 2022

POZVÁNKA: Diskuze s veřejností o budoucnosti dopravy v Třebíči

Ve čtvrtek 16. června v 16 hodin se v KC Moravia uskuteční veřejná diskuze o budoucnosti dopravy v Třebíči. Dotazy veřejnosti jsou vítány!

Tým dopravních expertů, který zpracovává Plán udržitelné městské mobility, veřejnosti představí návrhy, které mají za cíl zlepšit dopravu v Třebíči. A to jak osobní, silniční, nákladní a vše, co s ní souvisí. Mezi návrhy pro udržitelnou mobilitu ve městě jsou také opatření podporující cyklisty a pěší. 

 

S prezentacemi vystoupí a na otázky odpoví:

 

Ing. Roman Dostál – pedagog ČVUT Praha, specialista na městskou dopravu, bezpečnost v dopravě a dopravu ve Smart City

Ing. Tomáš Janča, MBA – vedoucí pracovní skupiny doprava – Czech Smart City Cluster

doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. – pedagog na ČVUT fakulta dopravní, bývalý proděkan pro vědu a výzkum, auditor bezpečnosti pozemních komunikací, externí konzultant pro PUMM a dopravní studie.

Ing. Vladimír Pušman, Ph.D. – pracovník Dopravního podniku hl.m. Prahy, externí konzultant pro veřejnou hromadnou dopravu a pedagog na ČVUT fakulta dopravní. 

 

Veřejná diskuze je v rámci zpracovávání Plánu udržitelné městské mobility už druhá v pořadí. Na té první, konané na podzim loňského roku, se veřejnost seznámila s výsledky průzkumů a dotazníků týkající se stavu dopravy v Třebíči. Lidé měli možnost vyjádřit své názory v pocitové mapě a také o nich diskutovat na setkání. Město Třebíč následně vypracovalo vizi v oblasti dopravy.

Vize města Třebíč v oblasti dopravy:

Třebíč je město pro všechny. Do 20 minut se každý dostane tam, kam potřebuje. Ať už je to do práce, k lékaři, do školy nebo na nákup.

 

MĚSTO TŘEBÍČ

Podporuje alternativní formy dopravy k individuální automobilové dopravě. Zvýší počet pěších cest a sníží počet vozidel v centru na polovinu.

Poskytuje občanům dostupnou a vysoce kvalitní hromadnou dopravu.

Zajišťuje bezbariérovou propustnost pro pěší, cyklisty i osoby s omezenou mobilitou.

Dbá na vysokou úroveň technického stavu dopravní infrastruktury.

Zajistí, aby každý mohl zaparkovat tam, kde je to naprosto nezbytné, jako je vyložení těžkého nákladu, dopravení nemohoucích k lékaři.

  

 

Na diskuzi o budoucnosti dopravy jste srdečně zváni!