Průzkum ukázal, jak se lidé nejčastěji po Třebíči pohybují

leden 2022

Průzkum ukázal, jak se lidé nejčastěji po Třebíči pohybují

Jednou z prvotních etap Plánu udržitelné městské mobility byly průzkumy dopravního chování obyvatel. Pomocí tzv. cestovního deníku tazatelé zjistili, jakým způsobem se Třebíčané nejčastěji po městě přepravují.

V případě všech cest bez rozdílu délky či cíle je pěšky (36 %) či osobním vozem (37 %) vykonáno obdobné množství cest. Jízdní kolo využívají minimálně, pouhých 5 % respondentů. Z průzkumů plyne, že primárními faktory jsou pocit nebezpečí, časový nevýhodnost, nepředvídatelné počasí nebo například nedostatečná infrastruktura. Veřejná hromadná doprava má také velmi nízké zastoupení (přibližně 16 %). Zbylých 6 % je rozděleno mezi spolujízdu a motocykl.