Veřejná diskuze s občany o dopravě v Třebíči

listopad 2021

Veřejná diskuze s občany o dopravě v Třebíči

Ve středu 10. listopadu se v Pasáži uskutečnila veřejná diskuze o dopravě v Třebíči s odborníky i zástupci města. 

Roman Dostál z Dopravní fakulty ČVUT v úvodu vysvětlil, proč města přistupují ke koncepčnímu plánování udržitelné mobility. Zdůraznil také, že s nárůstem dopravy, zvláště té individuální se nepotýká jenom Třebíč, ale i ostatní města na světě. Strategický plán městské mobility, které aktuálně v Třebíči vzniká, počítá i s dalšími druhy dopravy – pěší, cyklo, hromadná doprava atd.  V průběhu roku se konaly i sociologické průzkumy dopravního chování a občané měli možnost do pocitové mapy zaznačit nebezpečná místa z pohledu řidiče, chodce i cyklisty. „Třebíč nyní se všemi analýzami pracuje a připravuje změny ve všech oblastech dopravy,“ potvrdil vedoucí odboru dopravy Aleš Kratina. 

 

Jaké změny se v Třebíči připravují? 

V letních měsících přibylo na silnicích cykloznačení, které vymezuje prostor na silnici autům a cyklistům. V přípravě je kompletní úprava parkovací politiky a příprava nových parkovacích ploch. Autobusy městské hromadné dopravy budou vybaveny systémem pro komunikaci se semafory na důležitých křižovatkách tak, aby neměly zbytečná zpoždění. Před podepsáním smlouvy je také zakázka na nové semafory, které budou samy vyhodnocovat aktuální situaci a lépe se tak přizpůsobí momentálnímu zatížení křižovatek. Připravují se také další plošné úpravy silnic ve městě i zatraktivnění cest po městě městskou dopravou. 

 

Účastníci veřejné diskuze měli možnost přednést své podněty i nápady na zlepšení dopravní situace v Třebíči. Na konkrétní dotazy odpovídali odborníci i vedení města. Lidé se zajímali o nejen o plánované změny v dopravě, ale také o vodorovné značení, o navazování spojů městské autobusové dopravy i vjezdy a parkování aut v židovské čtvrti. 

 

Podněty lze předat na radnici i písemně, stačí napsat na e-mail doprava@trebic.cz