Zpracování akčního plánu

Hotovo
Zpracování akčního plánu

Na opis navrhovaných opatření musí navazovat posloupnost jednotlivých kroků, aby bylo možné připravit pro realizaci opatření rozpočet a postupně projekty uskutečnit. Zároveň se pomocí akčního plánu  monitoruje postupný rozvoj a naplňování plánu udržitelné městské mobility.