Doporučení dokumentu ke schválení Radou města

Doporučení dokumentu ke schválení Radou města

Rada města rozhodla na svém jednání 8. září 2022 doporučit zastupitelstvu města schválit koncepční dokument "Plán udržitelné městské mobility" včetně Akčního plánu