Dopravní průzkumy

Hotovo
Dopravní průzkumy

Dopravní průzkumy jsou v současné situaci náročnou disciplínou. Město Třebíč a zpracovatelé dopravních průzkumů museli celou akci plánovat s ohledem na metodicky upevněné termíny, kdy je možné průzkumy provádět, aby nenastávaly extrémní situace jako například o svátcích a prázdninách, a také, aby bylo zvoleno období co možná nejméně ovlivněno koronavirovou krizí. Za vhodné období pro dopravní průzkumy byl zvolen březne 2021.  Po Třebíči se několik dní pohybovali vyškolení pracovníci a měřili a sbírali dopravně-inženýrská data primárně zaměřené na intenzity vozidel a cestujících. Pro zpřesnění dat ještě byla provedeny kalibrační měření v měsíci červen 2021.