Příprava pocitové mapy

Hotovo
Příprava pocitové mapy

Spolupráce s veřejností je jednou z klíčových bodů tvorby strategického dokumentu Plán udržitelné městské mobility. Za účelem nashromáždění velkého množství vstupů od veřejnosti byla připravena pocitová mapa, kam lidé mohli od dubna roku 2021 vkládat vlastní postřehy a názory rozdělené do speciálních kategorií. Těmito kategoriemi byly:

  • Jako chodec se necítím bezpečně,
  • Jako cyklista se necítím bezpečně,
  • Jako řidič se necítím bezpečně,
  • Špatná dopravní dostupnost,
  • Špatný stav infrastruktury, 
  • Cítím se dobře / město dobře řeší nebo vyřešilo stav infrastruktury,
  • Cítím jiný problém.