Průzkumy veřejnosti

Hotovo
Průzkumy veřejnosti

Pro zpracování Plánu udržitelné městské mobility nestačí znát pouze počty vozidel a cestujících. Nezbytné jsou takérozsáhlé a robustní průzkumy domácností zaměřené na dopravní chování (cestovní deník a další dotazy). V březnu roku 2021 proto procházeli vyškolení pracovníci celou Třebíč a ptali se občanů na různé otázky spojené s dopravou. Hlavními výstupy je například tzv. dělba přepravní práce (tj. kolik procent cest probíhá v osobním automobilu, kolik na kole, pěšky atd.) nebo rozdělení podle účelu cesty (práce, škola, doktor, nákup, domů atd.) a další otázky spojené s dopravou.