Schválení dokumentu Zastupitelstvem města

Schválení dokumentu Zastupitelstvem města

Zastupitelé schválili na svém zasedání dne 22. září 2022 jednohlasně Plán udržitelné mobility města Třebíč včetně akčního plánu. Považují ho za kvalitně a profesionálně zpracovaný strategický dokument, který řeší budoucnost dopravy v Třebíči.