18.5.2023

Schválení Ministerstvem dopravy

Hotovo
Schválení Ministerstvem dopravy

Dne 25. 1. 2023 se komise pro posuzování dokumentů městské mobility (dále jen KPDMM) při Ministerstvu dopravy shodla, že bude posuzovat mimo jiné Plán udržitelné městské mobility města Třebíče a to přes to, že Třebíč nedosahuje hranice 40 tisíce obyvatel. Město je však významnou spádovou obcí, které se pro zpracování dokumentu rozhodlo na základě vlastní iniciativy, nikoliv z vnějšího požadavku.

Dokument byl oficiálně doručen Ministerstvu dopravy ČR dne 9. 12. 2022 (č. j.: ODKS100490/22 – SPIS 847/2019/Ca).

Komise konstatovala, že SUMP Třebíč lze považovat o odborné stránce za kvalitně zpracovaný dokument, který vyhovuje nárokům na tento typ dokumentů. 

SUMP Třebíče lze tedy tímto krokem považovat za projednaný na metodické úrovni zpracování tohoto typu dokumentů. Je tedy připraven včetně všech náležitostí.

Zápis z jednání je k dispozici zde