Start prací na Plánu udržitelné městské mobility

Hotovo
Start prací na Plánu udržitelné městské mobility

Na podzim roku 2019 město Třebíč začalo plánovat přípravu Plánu udržitelné městské mobility jako další krok po zpracované Koncepci mobility a dopravní obslužnosti města Třebíče (financované z OPZ EU č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007411). Přípravné práce byly zahájeny ještě před zajištěním finančních zdrojů a projekt odstartova v srpnu roku 2020.

Plán bude obsahovat:

  • analytickou část
  • návrhovou část
  • akční plán
  • a další přílohy zaměřené na sběr dopravně-inženýrských a sociodemografických dat a jejich analýzu.