Tvorba dopravního modelu

Hotovo
Tvorba dopravního modelu

Dopravní model vytváří tzv. dopravní digitální dvojče pro město, pomocí kterého je možné prověřit rozvojové scénáře, nebo případné extrémní situace, jako je objížďka, rekonstrukce a další podobné stavy. Město Třebíč si nechalo v rámci projektu zpracovat takovýto model pro posouzení dopadů různých rozvojových scénářů. Základní model vznikl již v roce 2021 a následně byl upraven taky, aby zahrnoval nejnovější specifikaci řešených scénářů (v Plánu udržitelné mobility jsou právě tyto scénáře mezi sebou hodnoceny, aby bylo možné určit, jaký směr rozvoje má největší přínos).