Tvorba návrhové části

Hotovo
Tvorba návrhové části

Na základě analytické části jsou stanoveny hlavní nedostatky, a tím vymezeny i směry, kterými by se Třebíč měla ubírat. Vize města potom specifikuje směr, kterýcm se chce rozvíjet a také popisuje ideální plánovaný stav. Návrhová část poté přesně určuje nezbytné dílčí kroky, pomocí kterých město může vizi naplňovat. Tato část dělí dokument na šest strategických oblastí, pro které jsou vymezeny jednotlivá navrhovaná opatření. 

  • Veřejný prostor,
  • Aktivní mobilita,
  • Veřejná hromadná doprava, 
  • Doprava v klidu, 
  • Silniční doprava,
  • Nákladní doprava.