Zpracování dokumentace SEA

Hotovo
Zpracování dokumentace SEA

Plán udržitelné městské mobility je strategickým dokumentem s přesahem. Proto bylo nezbytné zhodnotit, jaký dopad mají navrhovaná opatření na životní prostředí. Za tímto účelem bylo podáno oznámení koncepce, přičemž výsledkem nebyly žádné připomínky a nebylo nezbytné zpracovávat dokumentaci SEA v plném rozsahu. Třebíč si přesto nechala zpracovat některé dílčí studie o dopadech na životní prostředí a na obyvatelstvo (mimo jiné hlukovou a rozptylovou studii).