Výstupy z pocitové mapy

Hotovo
Výstupy z pocitové mapy

Výstupy z pocitové mapy, jejichž sběr probíhal od dubna do června roku 2021, jsou ohromující. A to primárně z toho důvodu, že bylo sesbíráno přes 7 300 podnětů. Tedy dostatečně velké množství na to, aby bylo možné tyto podněty dále prostorově analyzovat.

Lidé se přitom nevyjadřovali pouze k tomu, co je  podle nich špatně, ale také popsali to, co se jim líbí a považují za dobré. Veřejnost využila tento způsob vyjádření svých názorů velmi důkladně, odpovědi byly konkrétní a obsáhlé. Díky vysokému zájmu občanů a velkému množství reakcí mají výsledky pocitové mapy velkou přidanou hodnotu.