Zhodnocení scénářů pomocí dopravního modelu

Hotovo
Zhodnocení scénářů pomocí dopravního modelu

Vzhledem k tomu, že má Třebíč zpracovaný dopravní model, bylo možné zhodnotit navrhovaná opatření a srovnat se s nulovou variantou, s variantou, kdy bude zpracovaný pouze obchvat města, a dále s různými variantami realizování navrhovaných opatření dle různého dopravního chování. Všechny výstupy je možné mezi sebou porovnat primárně na základě intenzit dopravy.