Třebíč začala pracovat na plánu udržitelné městské mobility

12. října 2020

Třebíč začala pracovat na plánu udržitelné městské mobility

Třebíč – Městská mobilita a doprava patří ke klíčovým faktorům rozvoje měst. Efektivní dopravní systém zajišťuje dobrou dostupnost jak školských, zdravotnických zařízení, ale i ekonomickou a ekologickou přepravu do zaměstnání a za dalšími aktivitami. Město Třebíč proto odstartovalo z podpory z Operačního programu zaměstnanost v rámci projektu Třebíč na cestě ke Smart City II práce na plánu udržitelné městské mobility letos v srpnu, práce na něm potrvají do února 2022.

„Základním cílem plánu udržitelné městské mobility není jen popis současného stavu a výčet plánovaných změn. Je potřeba dokument vnímat jako kompletní popis cesty od současného stavu ke stavu ideálnímu. Počítáme se zapojením veřejnosti, dopravců, odborníků ale i organizací, kteří v Třebíči působí,“ popsal starosta města Třebíč Pavel Pacal a dodává, že součástí udržitelné mobility je i řešení parkování v Třebíči, cyklotrasy a pěší zóny.

            První částí, na které se začalo pracovat, je analýza současného stavu, na ni pak budou navazovat opatření, plán realizace. Součástí procesu je komunikace s veřejností. „Doprava a městská mobilita se týká všech, kteří bydlí v Třebíči, proto chceme, aby plán a opatření s občany diskutovat. Důležité pro nás budou také postřehy od občanů, jejich nápady a zjištění, co by zlepšilo pohyb po Třebíči,“ podtrh starosta Pavel Pacal. Podle něj je potřeba reagovat na stále narůstající dopravní zatížení a změnu životního stylu. Třebíč má být město pro lidi, nikoliv městem projíždějících aut, nervózních řidičů a vozidel, které nemají kde zaparkovat.

            Nejedná se o zcela první strategický dokument, město už má zpracovanou Koncepci mobility a dopravní obslužnosti města Třebíče a na tento dokument bude navazovat.

 

Co je to Plán udržitelné městské mobility?

Jedná se o základní strategický dokument, který popíše současný stav všech módů dopravy ve městě a v blízkém okolí, popíše největší nedostatky a vyzdvihne příležitosti, a především navrhne soubor opatření, které současnou situaci dílčích módů dopravy buď zlepší nebo zajistí, aby se dále nezhoršila.