V květnu startují průzkumy dopravního chování v Třebíči. Zapojí se jednotlivci i firmy

1. května 2021

V květnu startují průzkumy dopravního chování v Třebíči. Zapojí se jednotlivci i firmy

Třebíč – Město Třebíč ve spolupráci s odborníky zpracovává Plán udržitelné městské mobility, který má za cíl zjistit, jaké jsou ve městě možnosti rozvoje moderní dopravy, případné dopravní komplikace, jaké je dopravní chování návštěvníků i občanů, ale také jaké jsou priority v oblasti dopravní infrastruktury právě ze strany občanů, firem, škol a další organizací, které jsou součástí života v Třebíči. Každý bude mít možnost se vyjádřit, například vyplněním dotazníku, který v anonymizované formě zjišťuje způsoby mobility občanů. Dalším nástrojem je pocitová mapa, kde lidé mohou jednoduchým způsobem zaznačit svůj názor na stav infrastruktury v Třebíči. Výzkumníci zjištěná data zpracují a představí vedení města i občanům. 

Občané mohou v květnu a v červnu zaznačit svůj pohled na infrastrukturu do pocitové mapy

Nikdo nezná město lépe než ti, kteří v něm žijí, pracují, studují. Každý z nás je chodec nebo cyklista nebo řidič. „Ti, kteří v Třebíči tráví každý den, znají bezpečná a nebezpečná místa na svých cestách do práce a do školy. Na procházkách vás třeba napadlo, že právě tento prostor by mohl být řešen jinak. Chtěli bychom znát názor občanů a zjistit, v jakém stavu se nachází třebíčská infrastruktura. Díky vaší pomoci totiž bude možné věci upravit a změnit tak, aby Třebíč byla ještě lepším a příjemnějším místem pro život,“ říká starosta města Třebíč Pavel Pacal. K vyjádření pohledů na stav infrastruktury slouží pocitová mapa, která bude přístupná po celý květen a červen na webu modernidoprava.trebic.cz. 

 

Dotazník zmapuje dopravní chování, je možné ho vyplnit on-line

V první polovině května odstartuje dotazníkové zjišťování u občanů Třebíče, jehož cílem je co nejpodrobněji zmapovat mobilitu a dopravní chování. Odborně sestavený dotazník zjišťuje například, za jakým účelem a na které místo cestujete, v jakou dobu na cestu vyrážíte, kolik času vám zabere a jaký druh dopravy pro cestu volíte. Tento nástroj zjišťování slouží k ověření dříve získaných dat. Podle získaných záznamů od tisícovky respondentů pak odborná firma vytvoří matematický model dopravních vztahů města i jeho okolí. Získané informace budou použity při plánovaní změn dopravního systému. 

S dotazníkem budou v průběhu května oslovovat pracovníci zpracovatelské firmy občany přímo na ulicích, kde jim přečtou otázky a zaznamenají odpovědi. Další možností zapojení se je vyplnění elektronického dotazníku. Dotazník je plně anonymní a všechny otázky jsou sbírány výhradně za statistickým účelem pro možnost analýzy dopravního chování.

Existují dva druhy dotazníku: 

pro běžnou populaci ZDE

pro studenty ZDE

 

Plán udržitelné městské mobility (PUMM, anglicky Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP)

Je strategický dokument, který popíše současný stav všech módů dopravy ve městě a v blízkém okolí, popíše největší nedostatky a vyzdvihne příležitosti, a především navrhne soubor opatření, které současnou situaci dílčích módů dopravy buď zlepší nebo zajistí, aby se dále nezhoršila. První částí je analýza současného stavu, na ni pak budou navazovat část strategická (vize, cíle, opatření, a plán realizace). Cílem projektu je vymezit optimální soubor opatření vedoucích ke skutečně udržitelnému rozvoji města v rámci dopravy.

 

Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost v rámci projektu Třebíč na cestě ke Smart City II.