V Třebíči chtějí moderní dopravu. Dokončili Plán udržitelné městské mobility

listopad 2022

V Třebíči chtějí moderní dopravu. Dokončili Plán udržitelné městské mobility

Třebíč - Moderní a udržitelná doprava, která umožní všem lidem v Třebíči dostat se do 20 minut do práce, do školy, za lékařem i na nákup. To je vize, kterou si město stanovilo. Tým odborníků pracoval dva roky na strategickém dokumentu Plán udržitelné městské mobility. 

Stejně jako v jiných městech, Třebíč se potýká s velkým množstvím aut, které zabírají veřejný prostor a vytvářejí kolony. Klíčová je proto aktivní mobilita, pro kterou musí být připravena infrastruktura. Jedině tak ji lidé začnou postupně využívat a budou ochotni zvolit si ke svým cestám například jízdní kolo. Aby mohla být regulována individuální automobilová doprava alespoň v době před začátkem vyučování, a tím mohla být zvýšena i bezpečnost silničního provozu, odborníci doporučují soustředit se také na výstavbu moderního prvku současné doby a to tzv. školních ulic.

 

Plán počítá s podporou veřejné dopravy a parkovišti P+R

Navrhovaná opatření mají za cíl zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy zejména vůči individuální automobilové dopravě. Za tímto účelem jsou navržena systémová opatření v podobě optimalizace rozmístění autobusových zastávek, zvýšení pravidelnosti a frekvence dopravy i návrh systému záchytných parkovišť P+R. 

 

Je nutná změna pravidel pro parkování

Vzhledem k počtu osobních automobilů ve městě (cca 18 700, tj. 543 osobních automobilů na 1 000 obyvatel) a celkovému počtu zhruba 9 200 oficiálních vyznačených veřejných parkovacích stání je jasné, že je nezbytné tento dopravní systém řídit a regulovat. Množství vozidel parkuje nebo stojí na soukromých pozemcích či nevyznačených místech. Základem tzv. managementu parkování je digitalizace veřejného prostoru a cenová regulace parkování. 

 

Obchvat Třebíči výrazně uleví

Obchvat města je významná strategická dopravní stavba, která výrazně městu uleví.  Kromě individuální automobilové dopravy a nákladní dopravy bude významně ovlivněna také veřejná hromadná doprava.  Obchvat by mohl postupně začít fungovat mezi roky 2027 a 2029. Podle modelu města by měl v roce 2030 obchvat snížit intenzity dopravy v centru města z 23 888 vozů denně na 17 200. Je to tedy pokles o cca 6 500 aut.