V Třebíči zjišťovali názory chodců, cyklistů i řidičů

8. října 2021

V Třebíči zjišťovali názory chodců, cyklistů i řidičů

Třebíč – Více než sedm set respondentů se zapojilo vyjádřením svého názoru a pocitu na dopravní infrastrukturu Třebíče pomocí online pocitové mapy. Odborníci vyhodnotili celkem 7 584 záznamů, které mohli občané dva měsíce zaznamenávat. Nejvíce pozornosti získala křižovatka ulic 9. května, Račerovická, U Kuchyňky a U Obůrky. Nejlépe hodnoceným dopravním počinem z pohledu občanů se ukázala světelná signalizace na Hrotovické ulici, kde jsou na dvou místech semafory.

„Výsledky pocitové mapy nám ukázaly názory a postřehy řidičů, chodců i cyklistů. Společně s dalšími průzkumy tyto údaje mapují aktuální stav mobility v Třebíči. Spousta připomínek nám potvrdila to, co radnice vnímá a aktuálně řeší nebo plánuje řešit,“ říká starosta Třebíče Pavel Pacal a dodává, že z pocitové mapy překvapivě vychází, že si řidiči nestěžují nejvíce na to, že nemohou někde projet, ale zaměřují se na bezpečnost.

Problematické křižovatky jsou u Hlavní pošty, u Kuchyňky a u hotelu Atom

Nejčastěji zmiňovaným problematickým místem je křižovatka před hlavní poštou v centru města. Jako místo, kde se necítí bezpečně, ji označují řidiči i chodci.  Za kritickou je považují především kvůli špatným rozhledovým poměrům. Podle vedoucího odboru dopravy Aleše Kratiny zde přibudou nově semafory.

Často zmiňovaná byla i křižovatka u Kuchyňky. V tomto případě se všechny odpovědi věnovaly bezpečnosti, přetíženosti a přechodům pro chodce. Za problematickou označili lidé také křižovatku u hotelu Atom. Řidiči mají výhrady k přehlednosti, rozhledovým poměrům, obecně bezpečnosti a kapacitě křižovatky. Novou křižovatku u Jihlavské brány považují řidiči především za nepřehlednou, nikoliv za nebezpečnou.

Cyklistům chybí infrastruktura. To se ale postupně mění

Pro cyklisty jsou kromě křižovatek problematické také některé úseky. „Celé úseky jsou pak i výrazně četnějšími reakcemi. Nejčastěji je problémem obecná bezpečnost nebo chybějící infrastruktura. Jedná se například o úseky v ulici Táborské, most přes řeku Jihlavu v ulici 9. května, ulice Modřínová či Bráfova třída. Bodové a liniové problémy se však vyskytují v celém městě,“ popisuje dopravní specialista a člen týmu zpracovatelů Plánu udržitelné městské mobility Roman Dostál.  Pro zlepšení situace a zejména zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu se radnice pustila do nových opatření přímo v ulicích. Především se jedná o piktogramy, které upozorňují řidiče, že po silnici jezdí i cyklisté a že je potřeba dávat pozor.      

Palec nahoru dostal podchod pod ulicí Sucheniova

Přesto, že lidé častěji upozorňují na negativa, je dobré se také podívat na to, co funguje. V pocitové mapě lidé označili více než 300 míst, kde se cítí bezpečně a jejichž rekonstrukce či úprava všem výrazně pomohla. Velmi kladně hodnotili podchod pod ulicí Sucheniova, multimodální uzel u železniční stanice Třebíč, semafory v Hrotovické ulici, nebo kruhový objezd v křižovatce ulic Velkomeziříčská, Cyrilometodějská a Brněnská. Pozitivně také lidé hodnotili veřejná prostranství jako parky a městskou zeleň.

 

Lidé vybrali silnice, které by se měly opravit

Špatný stav silnice vnímají lidé hlavně u krajské komunikace v ulici 9. května, dalšími označenými ulicemi, vhodnými k opravě byly Demlova, Čelakovského, Dobrovského nebo silnice kolem školy v Bartuškově ulici. „Jednáme s krajem o opravě asfaltového povrchu na ulici 9. května. V plánu třebíčskéhoodboru dopravy je na příští rok oprava Demlovy ulice a celého Dělnického náměstí až nad školu ZŠ Bartuškova,“ doplnil starosta Pavel Pacal.

 

V listopadu budou zástupci města diskutovat s veřejností

 

Nad výsledky pocitové mapy se sejdou zástupci města a veřejnost ve středu 10. listopadu od 17 hodin v Pasáži. Bude zde prostor pro další postřehy, názory a komentáře. Setkání se zúčastní také dopravní specialisté. Podle starosty Pavla Pacala je Třebíč městem pro všechny, proto v dopravě mají své místo vedle řidičů také chodci a cyklisté.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pocitovou mapu vyplnilo celkem 730 respondentů a bylo sesbíráno celkem 7.584 vkladů. Průměrný věk respondenta byl 38,72 let. Celkem odpovědělo 336 žen, 389 mužů a 5 respondentů nevyplnilo pohlaví. Pocitová mapa je součástí zpracování Plánu udržitelné městské mobility.

 

Plán udržitelné městské mobility (PUMM, anglicky Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP)

Je strategický dokument, který popíše současný stav veškeré dopravy ve městě a v blízkém okolí, popíše největší nedostatky a vyzdvihne příležitosti, a především navrhne taková opatření, která současnou situaci dílčích módů dopravy zlepší. První částí je analýza současného stavu, na ni pak budou navazovat část strategická (vize, cíle, opatření a plán realizace). Cílem celého projektu je určit taková opatření, která povedou ke skutečně udržitelnému rozvoji města v oblasti dopravy.

 

Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost v rámci projektu Třebíč na cestě ke Smart City II.