Zpracování analytické části

Hotovo
Zpracování analytické části

Odrazovým můstkem pro návrhy pro udržitelnou mobilitu v Třebíči je kvalitní popis současného stavu dopravy ze všech nezbytných pohledů. Na začátku roku 2022 byla dokončena analytická část, na základě které byly později řešeny návrhy v části návrhové. Jedná se o rozsáhlý dokument, ve kterém každý určitě najde alespoň některé zajímavé informace nebo odpovědi na otázky, které ho pálí.